ประเภทของปลาคาร์ฟ

ดังเช่นที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า ประเภทของปลา Koi ได้ถูกแบ่งออกเป็นจำนวนมากมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพราะความหลากหลาย หรือประเภทของปลา Koi ได้ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

13 ประเภทของปลาคาร์ฟ

ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์ปลา บางคนเห็นด้วยกับการแบ่งประเภทของปลา Koi ออกเป็น 13 ประเภท ดังต่อไปนี้

การเลือกซื้อปลาคาร์ฟ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยของปลา Koi จำเป็นที่จะต้องทราบถึงวิธีการเลือกซื้อปลา Koi เสียก่อน

วิธีการเลือกปลาคาร์ฟที่มีคุณภาพ

เมื่อได้อ่านบทความนี้แล้วหรือได้อ่านจากคู่มือหนังสือการเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้ว จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของปลาคาร์ฟ มากขึ้น

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วิธีการเลือกปลาคาร์ฟที่มีคุณภาพ

วิธีการเลือกปลาคาร์ฟที่มีคุณภาพ


วิธีเลือกปลาคาร์ฟ
          เมื่อได้อ่านบทความนี้แล้วหรือได้อ่านจากคู่มือหนังสือการเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้ว จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของปลาคาร์ฟ มากขึ้น การมีรสนิยมส่วนบุคคลอยู่ในใจนั้นมีความสำคัญมากในการเลือกซื้อปลาคาร์ฟ เพราะคุณจะต้องใช้เวลาอยู่กับปลาเหล่านี้อีกนาน อย่าซื้อปลาคาร์ฟตามคำแนะนำของเพื่อน หรือเพราะว่ามันลดราคา จงตระหนักว่าคุณกำลังลงทุนกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ เพราะมันสามารถที่จะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่คุณเป็นระยะเวลานาน

          ปลาคาร์ฟที่มีคุณภาพ

ปลาคาร์ฟที่มีคุณภาพ

          ความมั่นใจเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของปลาคาร์ฟนั้นมีความสำคัญมาก เพราะแหล่งกำเนิดของปลาคาร์ฟนั้นสามารถบอกถึงคุณภาพและราคาของตัวปลาได้ โปรดจำไว้ว่า ปลาคาร์ฟนั้นอาจจะถูกเรียกว่า “Japanese Koi” ได้เสมอ แต่ก็ไม่จำเป็นว่าปลาคาร์ฟนั้นต้องมาจากประเทศญี่ปุ่นเสมอไป จามปกติแล้ว ปลาคาร์ฟนั้น ที่ถูกเพาะพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่นจะมีคุณภาพสูงและราคาแพงกว่าปลาคาร์ฟที่เพาะพันธ์จกที่อื่น แต่ก็ไม่เสมอไปซะทีเดียว

          ความสำคัญของขนาดปลาคาร์ฟ

          ขนาดของปลาคาร์ฟ ตัวใหม่ของคุณ ก็ควรพิจารณาด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญหลายคนที่มีความเห็นว่าควรเลือกซื้อแต่ปลาคาร์ฟที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเท่านั้น เพราะปลาคาร์ฟที่ยังเล็กๆอยู่นั้นยังสามารถที่จะแสดงหรือปรากฏคุณภาะที่ดีหรือไม่ดีของหลาออกมาได้ ปลาคาร์ฟสามารถเปลี่นรลวดลายได้เมื่อมันมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยปกติแล้ว ลูหปลาจะมีสีสัน ลวดลาย และรูปทรงที่สวยงาม แต่มันจะเสียคุณลักษณะเช่นนั้นไป เมื่อมันีขนาดใหญ่หรือโตขึ้น ตัวอย่างเช่น สีแดงก็อาจจะกลายเป้นสีส้มปนแดง สีขาวอาจจะย้ายจากบริเวณช่วงท้องไปอยู่บนหลัง หรือสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อปลาแก่ตัวลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ลวดลายและสีสันของปลาคาร์ฟของคุณได้อีกด้วย

          เริ่มต้นด้วนการเลี้ยงปลาที่มีคุณภาพ

บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ
          ควรจะเลือกปลาคาร์ฟที่คิดว่ามีความสวยงาม โดยมาคำนึงถึงประเภทของมัน ผู้ที่เริ่มเลี้ยงปลาคาร์ฟ ส่วนใหญ่จะหาซื้อปลาคาร์ฟที่มีราคาแพง แต่มันอาจจะมีชีวิตอยู่ในบ่อใหม่ได้ไม่นานมากนัก ดังนั้นควรคำนึงถึงสุขภาพปลาเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะซื้อปลาด้วยเงินจำนวนมาก สุดท้านเมื่อคุณปล่อยปลาคาร์ฟตัวใหม่ที่มีคุณภาพสูงไปลงในบ่อ ก็จะได้ปลาคาร์ฟที่สามารถเพิ่มความน่าในใจ และสีสันที่สวยงามให้แก่บ่อเลี้ยงปลาได้

          คุณภาพสำคัญอย่างไร สำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงปลาคาร์ฟนั้น ควรหลีกเลี่ยงการซื้อปลาที่มีราคาแพงๆ ควรจะมีความรู้ในเรื่องการสร้างบ่อเลี้ยงปลาที่มีคุณภาพแบะถูกสุขลักษณะ ก่อนที่จะทำการปล่อยปลาลงไป ควรเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงปลาคาร์ฟ ที่มีคุณภาพปานกลาง เพราะจะทำให้คุณเข้าใจธรรมชาติของปลาได้ ปลาคาร์ฟก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ ที่สามารถเป็นเพื่อนของคุณได้

การเลือกซื้อปลาคาร์ฟ

การเลือกซื้อปลาคาร์ฟ

เลือกซื้อปลาคาร์ฟ

          ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยของปลา Koi จำเป็นที่จะต้องทราบถึงวิธีการเลือกซื้อปลา Koi เสียก่อน ขั้นตอนในการเลือกซื้อปลานับว่าเป็นขั้นตอนที่สนุกและตื่นเต้นและน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะผู้เลี้ยงคาดหวังว่าจะได้รับปลาประเภทที่ต้องการเลี้ยงไว้ในบ่อหรือไม่ โดยปกติแล้วปลาคาร์ฟ เป็นปลาที่มีความแข็งแรง และสามารถอดทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ และยังสามารถอดทนต่อความเครียดหรือความกดดันได้อีกด้วย สิ่งที่จะสร้างความกดดันหรือความเครียดให้แก่ปลาคาร์ฟนั้นก็คือ การเคลื่อนย้าย และการนำสิ่งต่างๆ เข้าไปไว้ในตู้ปลาที่อยู่อาศัยของมัน ในบทความนี้จะให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญในการประเมินการเลือก และการเคลื่อนย้ายปลาคาร์ฟตัวใหม่ของคุณ

ผู้จัดจำหน่าย

ฟาร์มปลาคาร์ฟ

          ปลาคาร์ฟนั้นสามารถหาซื้อได้ตามสถานที่ต่างๆมากมายเช่น ร้านขายสัตว์เลี้ยง ร้านขายอุปกรณ์สัตว์น้ำ ฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟ ผู้เพาะพันธุ์และผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟ แต่ก่อนที่จะซื้อปลานั้น คุณต้องเลือกแหล่งที่จะซื้อก่อน ชมรมปลาคาร์ฟ แหล่งทางอินเตอร์เน็ต หรืองานแสดงสินค้า สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งที่มีปลาคาร์ฟ ที่มีคุณภาพและยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปลาคาร์ฟมากมายอีกด้วย ควมพยายามไปเยี่ยมชมแห่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเท่าที่จะเป็นได้ ก่อนที่จะลเอกแหล่งซื้อปลาสัก 1-2 แหล่ง มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความสัมพันธุ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายหรือผู้เพาะเลี้ยง เพราะจะต้องมีใครสักคนในการที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาให้แก่คุณ ถึงแง่มุมต่างๆ ในการเลี้ยงปลาคาร์ฟ นอกกจากนั้นยังต้องการผู้ที่มีความเต็มใจและเวลาในการตอบคำถามต่างๆ ได้พวกเขาเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานอดิเรกของคุณได้ ควรพยายามหลีกเลี่ยงผู้จัดจำหน่ายที่ไม่มีเวลาให้แก่คุณ ในการที่จะอธิบายสิ่งต่างๆ หรือคุณสมบัติเฉพาะของตัวปลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลาคาร์ฟ

          อุปกรณ์

          ควรใส่ใจและสนใจกับอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้จัดจำหน่ายด้วยว่า

          1. มีการทำความสะอาดถังน้ำที่มีเครื่องกรองอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้น้ำไม่มีกลิ่นเหม็น และถังน้ำที่ใช้แต่ละถึงควรมีเครื่องกรอง เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเชื้อโรคภายในถัง

          2. มีการแยกถังน้ำที่จะใช้สำหรับปลาที่มาถึงใหม่ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลา

          ผู้ที่จำหน่ายที่มีประสบการณ์ จะมีถังออกซิเจนที่จะใส่ไว้ฝนถุง เพื่อในการเคลื่อนย้ายปลา ปลาคาร์ฟตัวใหม่จะรู้สึกกดดันแลเครียดเมื่อพวกมันถูกตักด้วยตาข่าย และต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด ปลาที่มีความกดดันและเครียดจะใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มากกว่าปกติ การใส่ออกซิเจนลงในถุงปลาที่ใช้ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปลาคาร์ฟนั้น จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าปลาคาร์ฟนั้นจะมีออกซิเจนที่พียงพอระหว่างการเดินทางกลับบ้าน

          ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องปลาคาร์ฟ จะมีความรู้ในเรื่องประเภทของปลาคาร์ฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับปลาคาร์ฟที่อยู่ในร้าน เนื่องจากความหลากหลายของอุปกรณ์ และประกอบกับการมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้มีอุปกรณ์ชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมามากขึ้นทุกวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าผู้จัดจำหน่ายนั้นให้ความสนใจในเรื่องอุปกรณ์หรือไม่

          ต้องใช้เวลาในการค้นหาผู้จัดจำหน่ายที่เป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปลาคาร์ฟ ได้อย่างสม่ำเสมอ จำเป็นที่จะต้องพูดคุยให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับปลาคาร์ฟกับผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 1 คน เพื่อที่จะได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการทั้งหมด

          ร้านขายปลาคาร์ฟ เราอาจจะพบปลาคาร์ฟ ได้ตามร้านขายสัตว์น้ำสวยงาม ร้านขายอุปกรณ์ หรือในฟาร์มปลาคาร์ฟ อาจจะเรียนรู้จากผู้เพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือตามประกาศโฆษณาในนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับปลาสวยงาม ปลาคาร์ฟ ก่อนที่จะซื้อปลาตามร้านค้าต่างๆ ควรแน่ใจก่อนว่าผู้ขายปลาได้เลี้ยงปลาไว้ในสภาพแวดล้อมที่ดี อาจจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับปลาคาร์ฟ ทั้งก่อนและหลังซื้อ ดังนั้นคุณควรที่จะหาแหล่งที่ผู้ขายสามารถตอบคำถามเหล่านั้นกับคุณได้

13 ประเภทของปลาคาร์ฟ

13 ประเภทของปลาคาร์ฟ

            ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์ปลา บางคนเห็นด้วยกับการแบ่งประเภทของปลา Koi ออกเป็น 13 ประเภท ดังต่อไปนี้
 1. Asagi และ shusui
 2. Bekko
 3. Hikari – moyomono
 4. Hikari Utsurimono
 5. Kawarimono
 6. Kinginrin
 7. Kahaku
 8. Koromo
 9. Ogon
 10. Showa sanshoku (รู้จักกันดีในชื่อ Showa Sanke)
 11. Taisho sanshoku
 12. Tancho
 13. Utaurimono
            เพราะคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่เริ่มเลี้ยงปลา Koi บทความนี้จะให้คำจำกัดความแบบย่อๆ ของปลา Koi แต่ละประเภทพร้อมทั้งยกตัวอย่างของปลา Koi แต่ละชนิดในแต่ละประเภทด้วย และยังให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นที่ใช้ในการเลือกและการจัดหมวดหมู่ของปลา Koi อีกด้วย

Asagi และ shusui

            เนื่องจากความคล้ายคลึงกันของปลา Koi ทั้งสองประเภทนี้จึงถูกรวมไว้ให้เป็นประเภทเดียวกันเมื่อใช้ในการแข่งขั้น
Asagi

            Asagi ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้ว เป็นปลาที่มีเกล็ด มีสีฟ้าซีดๆ กับสีส้มหรือสีแดงที่บริเวณด้านข้างของลำตัว และบนครีบอก Asagi ที่มีสุขภาพดีต้องมีสีฟ้าและเกล็ดมีลักษณะเป็นตาข่าย มีลวดลายแบบลูกสน (pinecone) อยู่บนหลังของมัน
shusui

            Shusui คือ Doitsu Asagi ที่มีเกล็ดขนาดใหญี่มีสีฟ้าเข้มที่บริเวณลำตัวทั้งสองข้างและบนหลัง (Doitsu คือเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ แต่มีจำนวนเกล็ดน้อย) Shusui ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นจาก Asagi และ Shusui ยังจะเป็นสีฟ้าผสมกับสีส้มหรือสีแดงที่บริเวณลำตัวทั้งสองข้าง รวมทั้งบนหลังและบนครีบอกด้วย

            ตัวอย่าง

            Hana Shusui มีรอยแต้ม (marking) สีแดงบนลำตัวทั้งสองด้าน และบริเวณช่องท้องยาวไปจนถึงหาง
            Hi Shusui มีสีแดงตั้งแต่บริเวณช่องท้องไปจนถึงบริเวณหลัง

Bekko

            ปลา Koi ประเภทนี้ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นเมื่อต้นปี 1800 มีลวดลายคล้ายกับกระดองเต่า Bekko ส่วนใหญ่มีสีขาวหรือสีอื่นๆ เช่น สีแดง สีส้ม หรือ สีเหลือง ผสมกับสีดำที่มีลักษณะเป็นหย่อมๆ ซึ่งเรียกว่า Sumi (ลักษณะสีดำที่เป็นหย่อมๆ)
Bekko

            ตัวอย่าง

            Aka – Bekko ลำตัวเป็นสีแดง และ Sumi (ลักษณะสีดำเป็นหย่อมๆ)
            Ki – Bekko ลำตัวเป็นสีเหลืองและ Sumi
            Shiro – Bekko ลำตัวเป็นสีขาว และ Sumi

Hikari – moyomono

Hikari – moyomono

            ชื่อญี่ปุ่นของปลาแต่ละประเภทนี้แปลว่า ลาวลายแบบโลหะ (metallic pattern) ปลา Koi ประเภทนี้จะมีอยู่สองสี และมีลวดลายของสีคลายกับสีของโลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างสีคล้ายโลหะที่มีหนึ่งสี หรือคล้ายโลหะที่มีสองสี สีเหล่านี้อาจจะรวมไปถึงสีของทองคำขาว สีแดงทองแดง หรือสีดำแบบถ่านหิน และบริเวณส่วนหัวของปลาประเภทนี้จะไม่มีรอยแต้มใดๆ

            ตัวอย่าง

            Hariwake มีลวดลายสีส้มหรือสีทองอยู่บนลำตัวที่มีสีขาวดั่งทองคำขาว
            Kikusui มีเกล็ดที่มีขนากใหญ่เป็นเงาดั่งทองคำขาว และเป็นคลื่นสีเหลือง แต่จำนวนเกล็ดจะน้อย
            Ki nsui เป็นลำตัวเป็นสีแดงเงางามคล้ายโลหะ
            Yamabaki Hariwake ลำตัวเป็นสีขาวดั่งทองคำขาว และมีลวดลายสีเหลือง
            Yamatonishiki ลำตัวเป็นสีขาวดั่งโลหะ และมีลวดลายสีแดงและสีดำ

ประเภทของปลาคาร์ฟ

ประเภทของปลาคาร์ฟ

          ดังเช่นที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า ประเภทของปลา Koi ได้ถูกแบ่งออกเป็นจำนวนมากมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพราะความหลากหลาย หรือประเภทของปลา Koi ได้ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นจึงใช้ชื่อและคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับปลา Koi อาจจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่เริ่มเลี้ยงได้ นอกจากนี้ ความแตกต่างและความยากในการแปลภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะทำให้การจัดหมวดหมู่ของปลา Koi เกิดความยากและสับสนเกิดขึ้นได้

ปลาคาร์ฟ
          ในบทความนี้จะนำเสนอการจัดหมวดหมู่ของปลา Koi แบบดั้งเดิม แต่ก็ต้องตระหนักว่าแหล่งอ้างอิงอื่นๆ อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันออกไปสำหรับปลาประเภทเดียวกัน หรือปลาที่มีชื่อเดี่ยวกันอาจจะมีการสะกดชื่อที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีหนังสือ หรือบทความเรื่องไหนที่สมบูรณ์ทุกอย่าง โดยปราศจากข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับประเภทของปลา Koi สิ่งสำคัญที่จะต้องจำในการเลือกซื้อปลาในฐานะผู้เลี้ยงปลา Koi เป็นงานอดิเรกควรคำนึงถึงก็คือ การดูแลเอาใจใส่สุขภาพของปลาอย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่สนใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ยากแก่การเข้าใจในการแบ่งหมวดหมู่ของปลา Koi

ปลา Koi ถูกจัดหมวดหมู่อย่างไรบ้าง

          การจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทของปลา Koi แบบญี่ปุ่นนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นหลายๆ อย่างของปลา เช่น ลวดลาย รอยแต้ม ชนิด และการเรียงตัวของเกล็ด เมื่อกล่าวถึงสีสันตามธรรมชาติ ปกติปลา Koi จะมีสีที่บริเวณลำตัวตั้งแต่ 1 สี จนถึง 3 สี และชื่อแบบญี่ปุ่นของปลา Koi จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสีที่ปรากฏอยู่บนลำตัวของมัน ถ้าปลาตัวนั้นมีสีเดียว ชื่อของมันเป็นคำคำเดียวที่ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าปลาเหล่านั้นมีหลายสี ชื่อของมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ชื่อที่อยู่ข้างหลังจะบรรยายถึงสีพื้นของตัวปลาหลายๆสี และรอยแต้มของปลา Koi ตัวอย่างเช่น Karasu ที่หมายถึง “อีกา” ก็คือปลา Koi ที่มีสีดำ เกล็ดทั้ง 4 ชนิดของปลา Koi ก็จะถูกกล่าวถึง normal (เกล็ดที่มีลักษณะเงางามคล้ายโลหะ) Doitsu (เกล็ดขนาดใหญ่ แต่มีเกล็ดน้อย) Leather (ไม่มีเกล็ด) และ Gin Rin (เกล็ดที่มีลักษณะขุ่นมัว) คำศัพท์เฉพาะที่กล่าวมาข้องนั้นถูกใช้ในการบรรยายลักษณะของเกล็ดปลา

ประเภทของปลาคาร์ฟ
          การจัดหมวดหมู่ปลา Koi ของชาวญี่ปุ่น ที่ใช้การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็น 13 ประเภทหลักๆ และในแต่ละประเภทนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายๆชนิด ประเภทหลักๆทั้งหมดของปลา Koi จะมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น และชนิดย่อยๆ ในแต่ละประเภทก็จะมีชื่อของมันเอง การตั้งชื่อปลาเหล่านี้จะมีตั้งแต่ชื่อธรรมดา จนถึงชื่อที่เป็นชื่อของจักรพรรดิของญี่ปุ่น ผู้อ่านจึงควรศึกษาภาคคำศัพท์ในแต่ละบทความอย่างดี เพื่อใช้ในการแปลคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปลา Koi